Vážení rodiče, milí žáci

z důvodu pokračujících epidemiologických opatření pokračujeme od 12. 10. v distanční výuce, nyní pouze na 2. stupni a ve střídavém režimu, tedy 2 třídy se budou učit standardně ve škole a 2 budou na distanční výuce.

Systém je stejný jako loni, na webu Domácí výuka jsou odkazy na jednotlivé třídy a předměty, kam budou učitelé vkládat vždy na začátku týdne úkoly pro domácí práci žáků. Podotýkáme, že od letoška je distanční výuka povinná, tedy žák se jí musí účastnit. Domácí práci žáků prověří příslušný učitel vždy v následném týdnu, kdy žáci přejdou z domácí výuky na školní. Rozvrh hodin pro domácí výuku v tuto chvíli nepřipravujeme, žák bude plnit příslušné úkoly v jím zvoleném čase. Samozřejmě platí, že žák i rodič může dle potřeby kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů ke konzultaci. Se žáky bude různými způsoby komunikovat i učitel. Pro případ dlouhodobějšího pokračování distanční výuky připravujeme práci v systému Microsoft Teams, v němž se průběžně vzděláváme, a který současně vyžaduje zaškolení žáků. Tato forma distanční výuky by tedy byla zařazena v následném období. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky